Mihin paikkatiedon asiantuntijoita tarvitaan?

Alla on kuvattu muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa organisaatioiden kannattaa turvautua paikkatietoammattilaisten apuun.

Tuotetietämys

Paikkatietoteknologiat ovat yksinkertaistuneet ja tulleet samalla osaksi esimerkiksi liiketoiminta-analytiikan, toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan työvälineitä. Lähes kuka vain voi nykyisin oppia käyttämään yleisimpien paikkatiedon työvälineiden perustoimintoja. Tuotteita on kuitenkin markkinoilla niin paljon, että vain alaan erikoistuneilla on aikaa seurata, mitä kaikkea on tarjolla – ja ymmärtää, mitkä ovat eri tuotteiden vahvuudet ja haasteet. Lisäksi jokaisella teknologialla on omat parhaat käytäntönsä. Ammattilaisen avulla organisaatio pääsee paikkatiedon hyödyntämisessä huomattavasti nopeammin liikkeelle.

Standardien tuntemus

Paikkatietostandardien tuntemus on sovellusten ja palveluiden elinkaaren suunnittelun kannalta tärkeää. Standardinmukaisten rajapintojen käytöllä voidaan varmistaa yhteensopivuus monien muiden järjestelmien välillä sekä helpottaa integraatiota ja käyttöönottoa.

Sijainti- ja karttatiedon visualisointi

Taustakarttojen ja niihin liittyvän datan visualisointi on oma taiteenlajinsa.

Taustakarttojen ja niihin liittyvän datan visualisointi on oma taiteenlajinsa. Paikkatietokohteita voidaan teemoittaa ja visualisoida hyvin erilaisilla tavoilla riippuen siitä, mitä tiedosta halutaan tuoda esiin. Väreillä ja symboleilla voidaan erottaa erilaisia luokkia. Tietyissä käyttötarkoituksissa osaa kohteista ei haluta kuvata lainkaan kartalla, kun taas osaa halutaan korostaa. Myös käyttökontekstilla on merkitystä; hämärässä ja pimeässä käytettävissä kartoissa on hyvä käyttää erilaisia värejä kuin valoisan aikaan käytettävissä. Ammattilainen osaa valita parhaat tavat visualisoida paikkatietoa.

Olennaisen tiedon yleistäminen massasta

Paikkatietoaineistoon kuuluvissa alueissa ja viivoissa voi olla valtava määrä taitepisteitä, ja pelkästään karttapisteitä voi olla miljoonia. Aineiston sujuva käsittely ja visualisointi edellyttävät ymmärrystä yleistysmenetelmistä. Pieniä mittakaavoja käytettäessä ei kaikkea tietoa kannata yrittää esittää tai tuoda mukaan. Kun tiedon yleistys tehdään oikein, se ei heikennä tiedon tarkkuutta.

Paikkatietoanalyysit

Paikkatiedon avulla voi tehdä paljon erilaisia analyyseja. Sijainnin avulla voidaan esimerkiksi arvioida mahdollisten liikepaikkojen kiinnostavuutta vetovoimamallien perusteella, tutkia alueellisia yhtenäisyyksiä vaalituloksissa, etsiä potentiaalisia asiakkaita alueellisiin väestöryhmiin perustuen, kohdistaa markkinointikampanjoita rajatun ajomatkan päässä oleville asiakkaille, laskea melun vaikutusta huomioiden maastopintojen muodot sekä tarkastella, kuinka kauas tiettyyn paikkaan sijoitettava korkea kohde näkyy.

paikkatietoanalyysi vaikutusaluemallinnus

Paikkatiedon ammattilaisilla on osaamista löytää juuri sopivat analyysit eri tarkoituksiin. Esimerkiksi vaikutusaluemallinuksella voidaan selvittää, riittääkö asiakaskunta uusien toimipisteiden vaikutusalueelle.

Tiedonsiirto-osaaminen

Karttakäyttöliittymissä taustakartta kattaa usein koko käyttöliittymän alueen, ja sen päälle tuodaan lisäksi vielä paljon muuta tietoa. Karttasovellukset ovatkin dataintensiivisiä, ja karttainformaation siirto käyttää paljon tietoliikennekaistaa. Niiden käyttöönotto edellyttää ymmärrystä siitä, miten tiedonsiirto palvelinten ja asiakaslaitteiden välillä kannattaa toteuttaa.

Datan laadun arviointi

Paikkatiedon laatua arvioitaessa on myös muita kuin puhtaasti visuaalisia kriteereitä.

Paikkatiedon laatua arvioitaessa on myös muita kuin puhtaasti visuaalisia kriteereitä. Esimerkiksi aluemaiset kohteet saattavat kartalla näyttää olevan aivan kunnossa. Todellisuudessa ne muodostuvat viivoista, ja jos jossain kulmassa viivojen päät eivät yhdisty, alue ei ole topologisesti eheä. Kun viivoista muodostetaan topologisesti eheää verkkoa, on tärkeää, että yhdistettävillä viivoilla on yksi yhteinen piste, jossa viivat katkeavat ja viivojen päät yhdistyvät. Muuten verkkoa ei voi käyttää esimerkiksi reitittämiseen.

Karttakeskuksen paikkatietoalan asiantuntija ja johtava konsultti Jarmo Suoranta kertoo videolla paikkatietoalan lähitulevaisuuden tärkeimmistä trendeistä.