Digitalisaatio kasvattaa paikkatiedon merkitystä

Digitalisoituvassa maailmassa tuotamme jatkuvasti yhä suurempia määriä sijaintitiedon sisältävää dataa. Tuotamme sitä sekä töissä että vapaa-ajalla. Oli kyse sitten verkkokauppa­ostoksen toimittamisesta ostajalle mahdollisimman nopeasti ja kustannus­tehokkaasti tai lähimmän sushiravintolan etsimisestä kännykällä, sijainti liittyy olennaisesti lähes kaikkeen elämässämme.

Paikkatietoa on jo pitkään hyödynnetty esimerkiksi logistiikkasuunnittelussa ja liiketilojen valinnassa. Julkisella sektorilla taas kaupunki- ja liikennesuunnittelu on täysin paikkatietosidonnaista.

Uusi teknologia luo uusia huimia mahdollisuuksia perinteisillekin paikkatiedon käyttäjille. Laskentatehon kasvun ja pilvipalveluiden ansiosta esimerkiksi aikaisemmin hankalaa logistiikkasuunnittelua voidaan tehdä reaaliaikaisena. Näin huoltomiehen päivään saadaan mahtumaan enemmän huoltokäyntejä ja vähemmän ajettuja kilometrejä.

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Kaikki toiminnan yhteydessä syntyvä paikkatieto voidaan kerätä talteen, oli kyse sitten mobiililaitteilla tehdyistä raporteista tai sensorien automaattisesti tuottamasta paikkatietodatasta. Käyttökelpoista tietoa voidaan saada niin kuluttajien mobiililaitteiden kautta kuin huoltomiesten tekemistä raporteista.

Tulevaisuus ei toimi ilman paikkatietoja. Puheenvuorossaan tulevaisuustutkija Risto Linturi kertoo näkemyksiään paikkatiedon merkityksestä tulevaisuudessa.

Paikkatieto ja digitalisoituvan maailman trendit

Kun monet toimet ja palvelut siirtyvät yhä vahvemmin verkkoon, digitalisaatio ja teknologian kehitys kasvattavat myös paikkatiedon arvoa entisestään. Tätä ilmiötä tukevat muun muassa seuraavat muutostrendit:

Verkkokaupan kasvaessa lähetysten toimittaminen suoraan asiakkaille luo esimerkiksi logistiikan optimointiin uusia haasteita, joiden ratkaisemisessa sijaintitiedolla on suuri merkitys. Paikkatiedon avulla on myös mahdollista tarkentaa markkinointiviestien kohdistamista, jolloin yritys onnistuu paremmin tavoittamaan sille tärkeät ja siitä kiinnostuneet kohderyhmät.

metsäverkko paikkatieto
Metsä Groupin Metsäverkko-palvelussa metsänomistaja voi suunnitella metsäomaisuutensa käyttöä, tilata metsänhoidollisia toimenpiteitä sekä myydä puuta sähköisesti, eikä tämän välttämättä koskaan tarvitse nähdä omistamaansa metsää. Käyttö tapahtuu havainnollisen karttanäkymän kautta. Tutustu palveluun tästä: www.metsaverkko.fi

Digitaalisten palveluiden käyttö voi olla suoraan sidottu paikkaan. Esimerkiksi Netflixin käyttäjä voi valita eri ohjelmia katsottavaksi kotona ja työmatkaliikenteessä. Jos esimerkiksi digitaalisista sisältöpalveluista kertyvän tiedon yhdistää käyttäjän demografisiin tietoihin ja paikkatietoon, myös palveluissa esiintyvää markkinointia voi kohdistaa tarkasti.

Pilvipalvelujen yleistyminen on tehnyt paikkatietoratkaisujen käyttöönotosta helpompaa. Jos jokin ulkopuolinen taho hoitaa järjestelmän ylläpidon, organisaation ei enää tarvitse tehdä kalliita investointeja omiin palvelimiin. Silloin järjestelmän hallinta ei välttämättä edellytä organisaatiolta itseltään kovin syvällistä teknologista osaamista.

Big data tarkoittaa organisaatioiden jatkuvasti kasvavia datamääriä, joita pitäisi pystyä käsittelemään ja jalostamaan. Paikkatieto voi tuoda datamassojen käsittelyyn uusia näkökulmia ja lisää ymmärrettävyyttä.

Teollisen internetin ratkaisujen yleistyessä yhä useammassa paikassa on sensoreita, jotka tuottavat myös sijainnin sisältävää dataa. Tätä dataa analysoimalla voi parantaa nykyisiä palveluja tai jopa rakentaa kokonaan uusia.

Sähköinen asiointi voi helpottua ja tehostua, kun mukaan liittää paikkatietokomponentin. Palvelu on myös mahdollista räätälöidä automaattisesti käyttäjän sijainnin perusteella.

Itseohjautuvien autojen yleistyminen edellyttää, että karttojen tarkkuusvaatimukset kasvavat entisestään. Jatkossa on myös äärimmäisen tärkeää pitää karttatiedostot jatkuvasti ajantasaisina. Toisaalta ajoneuvot ja lennokit myös tuottavat tietoa, josta voidaan jalostaa uusia, entistä tarkempia paikkatietoaineistoja.

Missä Helsingissä pysäköidään väärin? Lähde: Pysäköintivirheet Helsingissä. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 07.10.2016 lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).